Chocolate02

朱古力(巧克力)對我地嚟講係好普遍嘅食物。

但係生產朱古力嘅背後,係好多非洲農民嘅痛苦,呢個係朱古力工業嘅黑暗。

全球有六成以上嘅可可豆係來自非洲,為應付龐大嘅朱古力市場,農民每日都消耗住自己嘅生命,去種植大量嘅可可豆。 當中有部分嘅農民甚至係奴隸,係兒童,被拐帶嚟種可可豆而沒有任何報酬。 呢種工作極耗體力,當佢地疲倦想休息嘅時候會被鞭打,想逃走又會被鞭打,每天只睡三兩個鐘,絕大部分人都沒有工資。

然而農民奴隸們一生都沒有吃過一片巧克力,巧克力對他們來說太奢侈…… 當記者請農民吃一片巧克力,他的表情夾雜著驚訝與滿足,然後急不及待要跟同伴分享……

同伴們的反應「白人一定吃了巧克力才這麼健康!」「是否吃了這個皮膚會變白?」「我要留下包裝紙給我的孩子看」

其實這是多麼的諷刺,在發達國家垂手可得甚至每天被浪費的東西,落在生產者的手上是如此的珍貴,或者是遙不可及。

Related Post