「香港遊」係上年七月,一次突然閃過既念頭。本來只係諗住用遊客既心態行下玩下就算,後來愈搵愈多地方,愈搵就成件事想變成「記實」。 The past defines the present. The present defines our future. 「香港」到底係一個咩既概念?又或者幾時先有「香港」呢個地方既存在?喺呢到我暫時唔深入討論。1842年開始就係英國既殖民地,1997年主權移交之後就變成中國既殖民地。呢一刻,係香港建國之前,喺呢一刻,我地所見到既社會同建築,都係過去英國同中國管治所留下既痕跡。 一個人若果唔知自己既根係落喺一個點樣既地方,實在叫人羞恥。特別近呢幾年,香港歷史不段被港共政權大肆篡改、香港文化正一步步受到北國文化既入侵,見證香港變遷既建築,只有遷拆還是遷拆,無一留低。餘下的只有冷冰冰無情既商業大廈、一式一樣只為北國人而建既商場。香港變得實在太快,有太多喺你留意到之前已經無聲無色地消失。文化同歷史係塑造一個地方既價值、社會建設、人文修養等等既主要因素,作為一個香港人,我地必須親身去探究呢香港,先能夠傳承我地既文化同價值。 上年既香港遊,影完啲相post左上Facebook就完唨,成件事好無意義。故此,我嘗試再講多少少留咗倩影既地方既歷史/有關既事。若有錯誤,懇請指正。 __________ 【香港島】 「1842年鴉片戰爭後,英國同清廷簽訂《南京條約》,從此就開始一個多世紀對香港既管治」…

文字:文豪 攝影:Kaiser KS 香港萬馬齊瘖,市民活在水深火熱當中,民生和政治的問題,已經累積到無法收拾的地步,偏偏整個政府彷似消失了,所有部門都躲了起來,完全不理會市民,也不計劃社會的未來,任由舊的問題發酵變爛,繼續製造新的問題,其中之一是擴建將軍澳堆填區。 二零一四年十二月,立法會財委會通過擴建將軍澳堆填區,涉及二十一億一百六 十萬元的撥款伸請,要徵用清水灣郊野公園,把當中「生態價值最低」、「沒有康樂設施」的部份,剷平作堆填區,將令當區臭上加臭。 從二零零五年起,將軍澳居民飽受堆填區的臭味滋擾,長達十年之久。六年前,居民反對擴建堆填區,一位何女士致信陳淑莊議員,指每年六至九月期間,每晚凌晨過後,臭味便從窗外傳入居民家中,即使開了冷氣,也阻止不了臭味在屋中散播,令她飽受精神虐待。 她斥責當局眼見將軍澳發展急速,區內人口稠密,不但不儘快關閉運作了十五年的堆填區,反而霸王硬上弓,用「公眾利益」作免死金牌,無了期擴建將軍澳堆填區,莫視居民的苦況,視他們如「二等公民」,實在可恥。 她說對了,六年來當局繼續使用堆填區,今天還要剷走效野公園,堆放更多垃圾,可恥的管治方法,視人如垃圾,就是中國的殖民統治。  

  在中環出了一堆銅像,由英國藝術大家ntony Gormley所創作,展覽叫作「視界香港(Event Horizon)」,自2007年起先後在英國倫敦、美國紐約、巴西聖保羅及里約熱內盧展出。「視界香港」展期為本月19日至明年5月18日,共放置31件人像雕像,27件擺放中西區的大廈天台,4件放在街上。

香港是宋朝的血脈所在。古代中國,除了通往西域的絲綢之路,還有一條「海上絲綢之路」,從泉州出發,搭船繞過麻六甲峽,開往印度、中東最後抵達歐洲。當時香港是廣州的關卡,船隻駛入廣州,屯門是首個哨站,外來船舶都要檢查核實,是個軍鎮。北宋末年,官富鹽場在九龍灣西北一帶,有摧鋒軍駐守,防止居民敗賣私鹽,大嶼山的產鹽業蓬勃,也有官富場和鹽官。

有百年歷史的中環嘉咸街市的清拆工程開始進行了,香港的歷史不能夠留下,因為會影響中國在香港的管治,一切於香港的關於英殖的東西都是令到中國顏面掉盡失。

我坐在破舊的士多前,放下相機,重新拿起畫筆。我凝視前面冷清的圍村,筆尖顫抖,思潮泉湧,目光越過荒地,穿過高樓,看見古時「衙前圍七約」的熱鬧光景。 幾百年前,新埔崗仍是一片大海,海盜橫行,以衙前圍村為首,與另外六村䏈防互保,村民在外圍築起城牆,在村裹自力更新,安居樂業。

在上水接近中國邊界,那裹有一大還未發展的草地,還未有為服務中國人的大陸城出現,這裹極有可能在新界東北計劃之後,成為政府和地霸權的囊中之物,將安寧搞到立立亂是政府經堂做的事。那裹一片寧靜,一河之隔就是烏煙瘴氣,貪污滿地,由謊言構為的國度。中國和上水這一帶比較起來,反差真是很大,這是一塊神聖的土地,邪惡的政權已經看準這塊肥豬肉,要搞到香港人沒有一塊安靜地方。       

  因為新年的關係,自由行都需要回到中國過春節,商鋪都要收爐。尖沙咀遊客區也不見篋的存在,名牌店鋪要不見人龍排隊,香港好像變回了未有推出自由行的時間,可惜的是,這個情況只會維持到初三,之後就會變咗年初四咁嘅樣。在沒有大陸遊客的尖咀,大部分的商店都沒有人進行購物,這代表了什麼?平時這些商店服務的對像並不是香港人,大家應該變回年初四模樣前看看沒有自由行的尖沙咀。